สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยที่ห้องประชุมวรรณกลาง ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม สถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 พ.ค 2561 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมกาอำนวยการ การจัดการแข่งขัน...
รูปภาพ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา หลักสูตร การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner