สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2560ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561    
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามพร้อมใจกันประกอบพิธี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามพร้อมใจกันประกอบพิธี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ณ โรงยิมศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ กรรมการวิทยาเขต...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2561
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2561  เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยมี นายวิรัตน์ ระภาพันธ์   อดีตประธานกรรมการวิทยาเขต มหาสารคาม...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่10
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาร่วมลงนามถวายพระพร รัชกาลที่10     ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ผู้บริหารอาจารย์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner