สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันการพลศึกษาวิทยามหาสารคาม จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม                    
รูปภาพ
วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2561 ชมรมกระบี่กระบอง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ได้ร่วมแสดงในงานวัน วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ (ค่ายศรีพัชรินทร)  จังหวัดขอนแก่น                
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ) “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาสถาบัน ถวายเป็นพระราชกุศล”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ)  “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาสถาบัน ถวายเป็นพระราชกุศล”  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ)  “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2 ณ ห้องประชุมเดชภิมล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner