สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2560  เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตซอล มุสิกะวงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามพร้อมใจกันประกอบพิธี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม ในโครงการวันสำคัญของชาติ (วันแม่) ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระคุณแม่ของแผ่นดิน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามพร้อมใจกันประกอบพิธี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม ในโครงการวันสำคัญของชาติ (วันแม่) ประจำปี 2560  เทิดพระเกียรติพระคุณแม่ของแผ่นดิน เมื่อ เวลา 09.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเดชภิมล สถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัย ให้กับนักศึกษา ...
รูปภาพ
มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.มหาสารคาม เปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันที่ 1ก.ค.60 ที่โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner