สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา หลักสูตร การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียน  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561...
รูปภาพ
ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีกีฬาเพื่อลูกรัก
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตมหาสารคาม เปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีกีฬาเพื่อลูกรัก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 เม.ย 61 จนถึงวันที่ 12 พ.ค 61 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม    
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม นาย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษาวิทยามหาสารคาม จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันการพลศึกษาวิทยามหาสารคาม จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม     
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner