สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร 100 วัน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
             เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  นำโดย ผศ.ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ และนักศึกษาของสถาบันฯ...
รูปภาพ
การแสดงดาบสองมือ และกระบองไฟ เนื่องในวันกองทัพไทย
             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงดาบสองมือ และกระบองไฟ เนื่องในวันกองทัพไทย ให้กับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รูปภาพ
ผู้จัดการบริษัทมิเรเคิลฟลอร์ริ่ง จำกัด และคณะ อวยพรปีใหม่แด่ท่าน ผศ.ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม
       วันที่ 11 ม.ค.60 เวลา 10.15 น. คุณธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท์ ผู้จัดการบริษัทมิเรเคิลฟลอร์ริ่ง จำกัด และคณะ อวยพรปีใหม่แด่ท่าน ผศ.ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner